KURZY
Základní rozdělení kurzů s jednotlivými termíny v daném měsíci

- KURZY SEBELÉČENÍ V LEDNU 2018 -

27. 1. 2018 KURZ SEBELÉČENÍ I, Opava, kontakt: +420 607 594 904

- KURZY SEBELÉČENÍ V ÚNORU 2018 -

17. - 18. 2. 2018 DVOUDENKA, Brno, kontakt: +420 608 712 557

Rozdělení kurzů sebeléčení Jočer

1. KURZY ZÁKLADNÍ - kurzy čtyř základních nástrojů: Automatický okruh, Ledvinová osmička, Améba - aurické vrstvy a Zlaté prstence Merkaba.

2. KURZY NADSTAVBOVÉ - cyklus HVĚZDNÉ LADĚNÍ - pravidelné setkávání jednou v měsíci v Domě Sebeléčení, navazují na kurzy základní.

3. KURZY SPECIÁLNÍ - Kurzy volně navazují na základní kurzy sebeléčení, a jsou určené široké veřejnosti - pro účast na těchto kurzech není nutné absolvování základních kurzů.

4. KURZY TERAPEUTICKÉ - Pokud chcete zařadit sebeléčení do své terapeutické praxe a pomocí sebeléčení pomáhat nejen sobě, jsou tu pro vás kurzy terapeutické.

5. DÍLNY sebeléčení - neboli semináře sebeléčení Jočer - jsou praktické celodenní semináře s doprovodným výkladem podprahového specialisty Jočera.