NEDOMYŠLENÁ
Druhá dvoudenka proběhla 19. - 20. 10. 2019

Lepší než se ... DOMÝŠLET ... je objevovat skrze ... UVĚDOMOVÁNÍ SI ...

ŽEBŘÍKOMÁNIE

I žebříkománie patřila k nedomyšlené dvoudence. Jde šplhat po žebříku vzhůru i dolů? Co to znamená - šplhat vzhůru a jak se vlastně šplhá dolů? Nosíte si svůj žebřík s sebou po světě?

Na druhé dvoudence v heslech:

1. pravda je nevyslovitelná

2. uvědomujete si svou nevědomost?

3. ztráta x změna  =  lpění x rytmus života

4. nebezpečné prožívání

Další - vánoční - dvoudenka bude v termínu:

30. 11. - 1. 12. 2019


Těšit se můžete kromě standardních meditačně výukově energetických cvičení také na vánoční sobotní posezení se všemi možnými otázkami a odpověďmi na vše, co vás zajímá.