dvoudenka ... FANTASTICKÁ ... červnová
Brno, 6. - 7. 6. 2020


"FANTAZIJNÍ A FANTASTICKÁ"
... ale také hodně fakticky pravdivá"ZVADLO" NA FANTASTICKÉ DVA DNI ...
NAPLNĚNÉ FANTAZIÍ A SKUTEČNOSTÍ


V JSOUCNU se pohybuje velmi mnoho dětí matky přírody.
Jen samotná Prozřetelnost ví, kdo s kým měl co do činění, aby se tu objevili mamuti a brontosauři, slepice a kačeři, mravenci a kulový blesk, blechy v kožichu, kočka a pes.

A kdo je otcem člověka "moudrého", to snad někdo z nebes na zem něco matce přírodě snes. Tento věčně urýpaný a nespokojený frfloun byl fantazií obdařen, snad jako jediný z rodiny přírodní. Třebaže, jak moudří učenci tvrdí, nic není ve vesmíru vyloučeno, možná ani on není s fantazií jediný.

Nevídáno že by se kolonie motýlů chtěla odstěhovat na Mars, že včeličkám vládne plán práce a dostávají mzdu, srny zakládají harémy k ulovení toho pravého jelena.... Člověk s fantazií ale tohle všechno připustí, protože ví, že je sice jenom jedna fantazie, byla a bude, ale nemusí to být jen ta člověčí. Přeci ten, kdo je jiný, jinou fantazii prostě má. V člověku a v přírodě jsou či nejsou pravidla, jimiž fantazie promlouvá, a ty když nepochopíme, život spokojený, zdravý, humorně laděný a šťastný neobjevíme.

FANTAZIE HÝBE SVĚTEM A CELÝM VESMÍREM.


Cožpak je možné vymyslet něco dříve, než by to vesmír stvořil?
Fantazie vesmíru je kilometry světelných let před námi, to jen my s fantazií naší, lidskou, jaksi pokulháváme za kosmem.Takže na dvoudence v Brně vyrazíme rovnou za nosem... aby každý věděl, že nemožné a možné jsou si ženou a mužem! jocer

Praktické informace:

  • MÍSTO: Husitská 8a/1762, Brno-Královo Pole
  • ČAS: první den 9 - 18, druhý den 9 - 17
  • ŠKOLNÉ:
    na jednu dvoudenku: 1 650 Kč
    účastníte-li se jenom jednoho dne dvoudenky, platíte: 1 050 Kč
  • PLATBA: platit můžete hotově nebo na č. účtu: 22557707/5500, variabilní symbol - vaše telefonní číslo
  • PŘIHLÁŠKY: +420 608 712 535, sebeleceni@sebeleceni.com
  • Web: www.sebeleceni.eu, www.sebeleceni.com

Zúčastnit se tohoto dvoudenního setkání může každý, účast není podmíněna přihlášením se na celý cyklus školy. Je také možné se zúčastnit pouze jednoho dne v daném termínu dvoudenky. Těším se na setkání. Jočer

Kde v Brně?

Dům Sebeléčení Brno

Husitská 8a, Brno Královo - Pole

+420 608 712 535

sebeleceni@sebeleceni.com