Kdo pupek má ... bydlí
Dvoudenka  11. - 12. 1. 2020  v Brně

... aneb - jak život probydlet
a nikoli promět ...

Není třeba mít trasy, programy, cíle...  toto je na dosah komukoliv...

...jak je důležité míti pupek...

NEBÝT PUPKEM SVĚTA, ALE PUPEK MÍT, JE TŘEBA NEUSTÁLE NA PAMĚTI MÍT A ŽIVOT NEPROHLOUBAT, ALE ŽÍT.    jocer

DIALOG DVOU... NA DVOUDENCE ... V BRNĚ


Kdo jsou partnery našeho dialogu? Jde o přímý pohovor člověka s životem. Kdy obě strany jsou spoluvinny, ale také i spolutvůrci.


V dialogu jde o to naslouchat, respektovat, dávat prostor, nevést si svou, nepodceňovat, říci si své a uvědomovat si ... Především si uvědomovat a sbírat. Sběračem je každý, kdo nasává, vstřebává...

Je třeba začít vědět. Dnes jsem viděl a slyšel i řekl toto, zítra to potřebuji už jinak, včera to bylo zcela jiné.


Takovýto druh dialogu vede ke stručnosti, jednoduchosti a pravdivému vidění. Vede k nalezení území nikoho, kde se v dialogu potkávají krajní meze dvou a spoluutvářejí harmonický prostor dialogu jednoho.


Vedeme 24 hodinový dialog s okolím, často ve spaní, někdy probuzeni. Proto víme toho jeden o druhém jen málo a jen letmo... Náš dialog se životem si žije vlastním dechem, duchem a když mu porozumíme, půjde nám i život lépe.


Jeden takový "dvou-dňový" dialog povedeme v Brně.


A věřte, nemusíme být stejného názoru, ale musíme mít chuť spoluvytvářet a vědět!

                                                                                                                                                jocer

Praktické informace:

  • MÍSTO: Husitská 8a/1762, Brno-Královo Pole
  • ČAS: první den 9 - 18, druhý den 9 - 17
  • ŠKOLNÉ: na jednu dvoudenku: 1 650 Kč
    účastníte-li se jenom jednoho dne dvoudenky, platíte: 1 050 Kč
  • PLATBA: platit můžete hotově nebo na č. účtu: 22557707/5500, variabilní symbol - vaše telefonní číslo
  • PŘIHLÁŠKY: +420 608 712 535, sebeleceni@sebeleceni.com
  • Web: www.sebeleceni.eu, www.sebeleceni.com

Přihláška na dvoudenku 11. - 12. 1. 2020

Zarezervujte si místo včas.

TERMÍNY DVOUDENEK 2020


ÚNOR 22. - 23. 2. 2020

BŘEZEN 21. - 22. 3. 2020

DUBEN 25. 4. - 26. 4. 2020

ČERVEN 6. - 7. 6. 2020


Zúčastnit se tohoto dvoudenního setkání může každý, účast není podmíněna přihlášením se na celý cyklus školy. Je také možné se zúčastnit pouze jednoho dne v daném termínu dvoudenky. Těším se na setkání. Jočer

Jsme zašprajcovaní až hrůza a držíme se pevně futer,
protože máme strach.

Tak to pojďme změnit ...

více o celoroční škole sebeléčení

Kde v Brně?

Sem vložte podnadpis

Dům Sebeléčení Brno

Husitská 8a, Brno Královo - Pole

+420 608 712 535

sebeleceni@sebeleceni.com