Minikurzy Rožnov
Termíny čtyřhodinových setkávání se sebeléčením Jočer v Rožnově.

16. 10. 2018

Minikurz - Zahajujeme i v Rožnově ...
ENERGETICKÝ ČLOVĚK V NÁS, Rožnov p. R.

Zúčastnit se může každý, kdo chce zažít energetická cvičení v intenzivní podobě, v kolektivu. Vyzkoušíte si tak, co energetické cvičení s Jočerem umí.


BEZ NÁMAHY A ÚSILÍ JEDU NA SEBE ... LÉČENÍ S JOČEREM.
SEBELÉČENÍ S JOČEREM spočívá v novém energetickém uspořádání.

JE DVOJÍHO DRUHU

1. Energetické uspořádání ... za pomoci energetických vnitřních cvičení.

2. Energetické uspořádání ... za pomoci vnitřních postojů.


Všechny metody, techniky a cesty Sebeléčení s Jočerem jsou spojeny se správným existenčním bytím. Umožňují nápravu celé bytosti až k jejím nejhlubším kořenům. Zároveň napravují i nevhodné zacházení s lidskou myslí. Vedou ke spokojenému životu. 

MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ LIDSKÉHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU V SOULADU S POKYNY VÝROBCE.

MINIKURZY JOČER SEBE ... LÉČENÍ mají kouzlo. Učí, jak si poskládat hlavu a také život.
Jak nezabřednout a neutopit se v informačním balastu.

Nejprve je třeba začít u SEBE ... a potom jde všechno už samo. Bez starostí...

... Na minikurzech Jočer přichází pokaždé s jiným cvičením ... nabízí nové životní postoje ... jiné balancování ...  A co se třeba na minikurzech učí?
Tak pozorně čtěte:


ENERGO-NOVÉ CVIČENÍ S VNITŘNÍMI ENERGIEMI I VNĚJŠÍMI.

... NE - AUTOMATICKÝ OKRUH ...

BDĚLÉ POZOROVÁNÍ NENÍ LEGRACE, třebaže něco funguje samovolně a bez úsilí a máme schopnost to pozorovat.

ZAMĚŘÍME SE tentokrát na OKRUH SEBELÉČENÍ jiným způsobem. Prověříme si své vlastní pozorovací schopnosti. Pohled, s jakým budeme dění uvnitř organismu sledovat, rozhoduje o tom, jak a co uvidíme. Díváte-li se a máte zavřené oči, ještě to neznamená, že jste uvnitř SEBE. Vaše mysl může bloumat po ulicích a vaše oči se tomuto bloumání podřídí. Nejste v přítomnosti, ale v paměti. Vidět dění organismu v přítomnosti. Vidět a uvědomovat si, je totéž. Tak si vyzkoušejte, zda už máte správné a bdělé pozorovací postoje.

OTEVŘTE SI OKRUH pokynem ... PUPEK ... OČI JSOU ZAVŘENÉ ... ÉTERICKÝ VNITŘNÍ ZRAK OTEVŘENÝ. Pozorujte přímo bod pupku vnitřním zrakem.
Po několika vteřinách rozšiřte pozorování na celé břicho.
Všímejte si oblastí okolo pupku.
Zároveň rozšiřujte zrakově centrální bod pupku na celou plochu těla.
V jistém směru se vám může přihodit, že se roztáhne vaše pozorování až do prostoru.
Tělesností bod pupku NENÍ OMEZEN. Je flexibilní.
Může se zvětšovat a zmenšovat dle potřeby.

Pokud by tomu tak nebylo, jak bychom mohli vyrůst z dítěte v dospělého člověka? Jak bychom mohli měnit svou tělesnou hmotnost a bod pupku zanechat v jeho původních rozměrech?

SETRVEJTE meditačně v bodě pupku několik minut.
Nevyvíjejte žádnou snahu něco dělat.
Pouze pozorujte a svá pozorování rozšiřujte.
Toto pozorování uvolňuje energii.
Bod pupku dosáhne svého maximálního rozkvětu.
Začněte hned. A pouštějte pozorování i mimo svůj dosah. Třeba až k horizontu, kde zapadá slunce. I tam je bod pupku.
Usmíváte se? Problémem není čas ani prostor.
Problémem jste vy a vaše mysl. Tak přeji uvolněné, meditační pozorování pěkně široké.

INTUICE A SCHOPNOSTI ČLOVĚKA SE ROZVÍJEJÍ SAMY ...
JE-LI JIM NABÍDNUTO VHODNÉ PROSTŘEDÍ.

AUTOMATICKÝ OKRUH UVOLŇUJE ENERGII, balancuje oba polaritní konce energie do jednoho celku. Pak se mohou i talenty a vlohy člověka rozvíjet zcela samovolně.


Začne-li člověk praktikovat JOČER sebeléčebný okruh, i zázraky se dějí.

Praktické informace

  • Místo: Slunečnice, Zátiší 513, vila Svatava, Rožnov p. Radhoštěm
  • Čas: 16.35 - 20.35 hod.
  • Cena: 750 Kč
  • Kontakt Rožnov: Hana Kubelová tel: 604 163 735, mail: iac.roznov@gmail.com
  • Kontakt: +420 608 712 557, sebeleceni@sebeleceni.com
  • Web: www.sebeleceni.eu, www.sebeleceni.com

Online rezervace na minikurz v Rožnově

Zarezervujte si místo včas.

Kde se koná minikurz v Rožnově?

Vila Svatava

Slunečnice, Zátiší 513,Rožnov p. Radhoštěm

Hana Kubelová tel: 604 163 735,

mail: iac.roznov@gmail.com