Obecně o konzultacích
UZDRAVUJÍCÍ POHLEDY - ANALYZUJÍCÍ VHLEDY - VIZIONÁŘSKÉ VÝHLEDY

JOČER O KONZULTACÍCH ...

Je třeba, abyste byli vyhnáni z ráje blbosti, protože jen tak mohou instinkty tělesné a intuice duševní přiměřeně pracovat a vás zachránit před nemocemi a zatracením.

Jen nedivte se tomu, že do vás vidí někdo jiný a lépe, než vy sami vidíte do sebe. Mějte na paměti, že si nejvíce pomůžete svépomocí, ale musíte vědět, jak se to dělá.

Proto poradit se je třeba ...

1. Osobní konzultace a diagnostiky Jočer

Probíhají v Domě sebeléčení nebo v jiných městech. Na konzultacích je možné se věnovat různým tématům podle toho, s jakým problémem potřebujete pomoci.


2. Postupy při diagnostikování

Hlavním nástrojem pro vývoj, odhalení a předvídání nemocí je mi pránické vidění energetických rytmů, které vždy porovnám s originálem dotyčného člověka, který je neporušen a nezasažen žádnou takovou nerovnováhou. Vážná odchylka se ukáže jako nesoulad některé části tělesného či energetického spektra. Energetické chování organismu je možné posoudit, vyhodnotit a vzápětí hned vyladit s odbornou dopomocí.

Současně vždy používám několik diagnostických metod, abych si zajistil příznivou a objektivní informaci za daného stavu nejvíce pravděpodobnou.

Užívám přímé podprahové vidění očima, automatické písmo, automatickou kresbu a případně kontaktní technicko-energetické načítání poruch tělesného a energetického charakteru.

Určení případných neduhů, chorob či nerovnováhy jsou v prvé řadě na mně, teprve následně se vyjadřují ti, kterých se diagnostika týká. Porovnáním a doladěním některých informací vytvoříme ucelený a pravdivý obraz organismu, s nímž už dále mohu pracovat jako se seriozním stavebním prvkem pro určení způsobu nápravy. Jedinými mými nástroji jsou mé vlastní smyslové orgány vycvičené k podprahové citlivosti a rychlému i přesnému vnímání.

Upevnil jsem nejprve své zdraví a rozvinul mimořádné schopnosti energetickými cvičením s automatickým okruhem Sebeléčení a jinými energetickými smyčkami a okruhy. Položil jsem si pevné základy do budoucnosti, aniž bych riskoval svůj život a zdraví.

Umění diagnostiky mi stále připomíná, že jedině porozuměním významu lidského života je možné odhalit to, co je ukryto za oponou fyzikálně nám známého světa a vesmíru. Výjimečnost takovéto diagnostiky je v umění rozpoznat nesrovnalosti, které prozradí tělesné a energetické změny ještě dříve, než se rozvinou a hmotně projeví do velmi závažného stádia. Je možné vidět rozvíjející se rakovinu, utlačující žlučníkové kameny, rostoucí cholesterol a vysoký tlak ještě dříve, než se projeví medicínskými příznaky a nebo než začnou trápit člověka bolestí.


3. Doporučuji

  • jakých změn je třeba, aby se dosáhlo obratu v osobní životě, zdravotním stavu a energetickém chování organismu
  • jak si pomoci k programu lepšího života
  • jaké další inspirativní informace jsou potřebné k povzbuzení - bylinné preparáty a dolňky k sebeléčnení, e-shop sebeléčení: www.sanoteka.com
Více o konzultacích Sebeléčení Jočer se dočtete na stránkách s obecnými informacemi na www.sebeleceni.com: