Sedmá dvoudenka školy sebeléčení
PROBĚHLA 27. - 28. 4. 2019

člověčenství   x   neandrtálství

... VĚDOMÍ, MUŽ, ŽENA, MYSTICKÝ, TICHO, DECH ...

aneb ... tisíc a jeden význam slova vědomí


Aktivní vědomí nebo pasivní?
Co je pozornost?
Jakou mají vzájemnou vazbu pozornost a vědomí?
Pamatujete si, jaký význam má slovo mystický? Má to něco společného s vědomím?
Mystická žena ... mystický muž? Kdo to je?
Nezapomeňte na ticho a dech. Mystický ...
Jak v praxi reaguje člověk neandrtálský a člověk mystický? Řekněte příklady ze života.